Välkommen till Höga kusten Personlig AssistansSen starten, som grundades efter många års erfarenheter av funktionshinder och assistans, har vi vuxit vidare.

Vi har breddat oss med mer erfarenheter från fler perspektiv, anpassat oss utifrån myndigheters direktiv och resultatet är att vi fortfarande växer.

Vi strävar inte efter att bli det stora, mest effektiva och strålande bolaget. Vi är nöjda då vi kan nå kunden/dig och "hitta rätt".

Vi vill kunna skapa ett gott liv utifrån var och ens förutsättningar. Att alla ska kunna leva ett liv som man kan och önskar, att man trivs med tillvaron och slipper fler problem än man redan måste stångas med varje dag.

Vi upplever oss som flexibla och med öppet sinne, vi har en hög tillgänglighet och vi jobbar för ett holistiskt upplägg vilket för oss betyder att kunden/du ger ramarna för vårt uppdrag och vi jobbar med att befästa ramarna.

För att nå dit krävs även att verktygen, d.v.s. assistenterna, ska känna att de medverkar till ett gott resultat och blir uppskattade för det.

Vi värnar därför om goda arbetsvillkor för att kunna tillgodose resultatet, ett gott liv för kunden/dig.

Om du är intresserad av att veta mer, eller...är du intresserad av att vi får veta mer om dig?

Kontakta oss då för en träff där vi utan förväntningar åt något håll känner oss för vad vi skulle kunna uppnå tillsammans!