Bakgrund

Inte mycket visste vi de där första åren när man som mest skulle behövt ha svaren i sin hand. På vägen har vi dock fått den utbildning som väger tyngst i det arbete vi idag utför som assistanssamordnare. Att kunna förstå andra i liknande situation skapar viljan och utmaningen till att göra mer.

Mycket förändrades efter att vi fick möjligheten att ta över planeringen för våra döttrars assistans själva. Detta då beslutsvägar och handläggningstider försvann och nya möjligheter öppnades för helt individuella upplägg.

Att ha egna erfarenheter av frågor och problem inom området funktionshinder och personlig assistans har skapat ett förtroende från kunder och anhöriga.

Oavsett situation så har man alltid rätten till en anpassad assistans så långt det går, självklart inom vad som är praktiskt möjligt och inom lagens gränser. Resultatet skapar den personliga frihet som vi önskar att alla ska få känna.

Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss gärna!

Annica L Hellström
Verksamhets- och kundansvarig

Såhär fungerar det

Vid ditt ev. intresse träffar vi dig gärna och helt förutsättningslöst. Informationen sker på olika sätt eftersom utgångsläget är mycket olika från person till person. Vi bokar ett första informellt möte för information åt båda håll och för att få en relation. Vi berättar om oss och du berättar det du vill om dig själv. Det som avgör nästa steg i processen är om du känner att det finns en attraktion och tillit i att ta steget till oss. Vi vill inte propagera för att vi är bättre än någon annan.

Det som avgör nästa steg i processen är om du känner att det finns en attraktion och tillit i att ta steget till oss. Vi vill inte propagera för att vi är bättre än någon annan. Om du själv inte har möjlighet att medverka vid informationen eller utformningen av din assistans, arbetar vi tillsammans med dina anhöriga eller godeman/förmyndare.

Som kund är du i hög grad med och bestämmer vilka assistenter som skall ingå i din assistans. Vi har ett nära samarbete mellan våra assistenter, arbetsledare och administration, på så sätt skapas bra relationer mellan alla i företaget. Du har själv inflytande över hur din assistans ska fungera, till exempel ger du önskemål om anställningar, utbildning, handledning, personalmöten - kontinuerligt följer vi upp dina egna tankar. Vi utformar tillsammans med dig en planering för assistansen och gör även en budget utifrån behoven och vad som finns att tillgå.

Det är viktigt att tillgodose dina behov och det kan till största delen skapas genom att assistenterna trivs med sitt arbete. Vi lägger därför stor vikt på att skapa stabila och välfungerande assistansteam med stöd för assistenten i sin roll. Ibland fungerar det bara inte - då hjälper vi dig att hitta en bättre lösning. Ett avtal är inte ett livstidskontrakt!

Om oss

Annica L Hellström
Ägare & grundare

Annica L Hellström heter jag och är verksamhetsansvarig för Höga Kusten Personlig Assistans.

Min äldsta dotter, hon var född -87, är en av anledningarna till att jag i många år varit aktivt engagerad i frågor omkring funktionshinder och de olika behoven i det.

Jag har också personliga erfarenheter av hur funktionshindrades situation kunde vara innan assistansreformen kom 1994. Det är en bra drivkraft till hur det inte ska behöva vara för människor i utsatta situationer och deras anhöriga.

Jag har under flera år arbetat praktiskt med personlig assistans – Som assistent, arbetsledare, kundansvarig, vikarie, schemaläggning, ekonomi, arbetsmiljöarbetet, etc.

Förutom det var jag i alla år anhörig, det är fortfarande mitt utgångsläge i min roll.

Nu har jag det övergripande ansvaret för verksamheten samt ansvarar för löner, ansökningar, juridik, budget, etc.

Björn Sundin
Kundansvarig Örnsköldsvik

Med egna erfarenheter är jag som kundansvarig mån om att lyssna in kundens önskemål och behov.

Målet är att bygga upp assistansen just utifrån dig.

Ibland är lösningarna enkla – ibland är det inte så. Men det mesta kan man ordna! Ibland får man spotta i nävarna men ibland löser man saker med glimten i ögat…

Jag uppfattas av andra som en jordnära men flexibel person. Livet med min funktionshindrade dotter har gjort mig sån.

Jag har arbetat inom assistansbranschen i några år och det viktigaste för mig är en personlig relation med dig.

Angelica Bylund
Kundansvarig Kramfors​

Jag har arbetat många år inom branschen personlig assistans. Som assistent, arbetsledare och numera kundansvarig.

Jag vet vilka svårigheter som kan dyka upp under vägen, balansgången mellan att vara assistent/medmänniska, att arbeta nära anhöriga, etc. Den handlar så mycket om att ha ett öppet sinnelag och om att ha en förståelse för många processer som kanske de flesta inte kan föreställa sig.

Jag är även utbildad coach via Livscoachakademin ( följer ICF:s normer) och har där fördjupat den resa i livet som bl.a. branschen har lett mig till.

Min viktigaste lärare inom detta var dock den kund jag arbetade hos i 13 år.

Mary-Anne Näslund
Kundansvarig Kramfors​